COMEX期铜1月29日收盘报价
发表日期:2018-1-30 8:53:58 兰格钢铁
     以下是COMEX期铜1月29日收盘价(单位:美元/磅):

    合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量

    18年1月 - - - 3.178 -0.0045 118

    18年2月 3.21 3.218 3.1795 3.181 -0.0045 642

    18年3月 3.2 3.2355 3.191 3.194 -0.005 84,316

    18年4月 3.2385 3.2385 3.203 3.2045 -0.005 43

    18年5月 3.221 3.2545 3.2105 3.214 -0.005 8,748
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章